Waarom en voor wie?

Identiteit en empowerment zijn belangrijke aspecten in ons werk. Jongeren vragen zich steeds meer af wie ze zijn en wie ze mogen zijn: Zijn ze Nederlander, Turk, Marokkaan, Somaliër of toch gewoon Hagenees of Hagenaar? We laten jongeren nadenken over vragen als: Wie ben ik? Met welke achtergrond voel ik mij verbonden? Wat is mijn identiteit? Dit is vaak een heel proces. We zien bij te veel jeugdigen onzekerheid: Zijn ze wel oké? Ze overschreeuwen dit van tijd tot tijd met hun gedrag. Onze inzet is erop gericht om jeugdigen gebruik te laten maken van hun talenten en door waardering te geven, krijgen zij de bevestiging dat ze iets waard zijn.

Het buurtgericht werken van NextProjecten, is bedoelt voor die wijken en buurten waar maatschappelijke frictie en druk is ontstaan. Daar waar verminderde leefbaarheid heerst of een gevoel van onveiligheid wordt ervaren waardoor de sociale cohesie in een buurt achteruit gaat, gaan wij de uitdaging aan.