Over ons

NextProjecten werkt aan leefbaarheid en veiligheid in de wijk en aan empowerment, perspectiefvergroting van jeugdigen die er wonen. Wij werken vanuit de visie dat de leefbaarheid van een wijk toeneemt naarmate jeugd en jongeren zich meer verbonden voelt met en zich meer verantwoordelijk voelt voor hun buurt en kansen ziet op het gebied van onderwijs, werk/ stage en vrije tijdsbesteding.

Ben jij bereid om samen met anderen iets te doen voor jouw toekomst, voor jouw buurt en stad? Wilt u meer weten over onze filosofie en aanpak? Neem dan contact met ons op info@nextprojecten.nl  

[arrow_sf id=’422′]