Hoe werken wij?

 

NextProjecten werkt op haar eigen wijze, gebaseerd op vele jaren ervaring en expertise in het werken met jeugdigen en wijken met sociaal-maatschappelijke stress en achterstanden. Een belangrijke kracht van onze aanpak is dat wij inzetten op twee doelen die elkaar versterken. Wij streven naar een leefbare en veilige wijk. Een wijk is leefbaar en veilig als de bewoners er prettig met elkaar wonen en zich er veilig voelen. Doelloos op straat hangen, polarisatie en geen contact tussen de verschillende groepen en gemeenschappen in een wijk vergroot het gevoel van onveiligheid.

Integraal en ontschotten
Een wijk of buurt die met elkaar in contact staat, waar weinig overlast is en waar het schoon is trekt minder criminaliteit aan (2). Jeugdigen en andere bewoners van een wijk of buurt krijgen de kans om in contact te komen met andere leefwerelden. Het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de wijk en het vergroten van de sociale cohesie gaat in onze aanpak hand in hand.

Samenwerking
Wij werken op verschillende vlakken samen met andere organisaties in wijken en buurten. Gezamenlijk worden thema’s en onderwerpen die breed spelen opgepakt. In sommige buurten werken wij in combi-teams om het aanbod te verbreden en samen een meerwaarde te zijn voor bepaalde buurten. Wij gaan, in tegenstelling tot anderen, verder dan het bieden van een invulling van de vrije tijd of het verzorgen van training en gesprek. NextProjecten wil zelfreflectie bij jongeren versterken en daagt hen door middel van educatieve activiteiten uit om weerbaarheid en veerkracht te versterken.

Samenwerking Jeugd
Jongeren zijn zelf de klankbordgroep van onze organisatie, ze helpen mee met het bepalen van de activiteiten, brengen thema’s in en helpen bij de organisatie. Jongeren krijgen hierdoor waardering en binnen de activiteiten een steeds grotere verantwoordelijkheid.

Laagdrempelig en kleinschalig
Voor vele jongeren, die wellicht zonder hulp zouden zitten is kleinschaligheid, laagdrempeligheid en herkenbaarheid cruciale aspecten om voor hulp of een gesprek aan te kloppen. De begeleiders van NextProjecten zijn bekend in de buurt en hebben affiniteit met jongeren en andere bewoners uit een buurt. Aanmelden is laagdrempelig: geen schotten of drempels, maar via direct persoonlijk contact. Daarnaast zijn wij via de verschillende sociale media kanalen in principe 24-uur bereikbaar.

Bevlogen en resultaatgericht
Wij werken met concrete doelen en een planning die niet in ijzer is gegoten. Maatwerk en ook ‘out of the box’ werken zijn essentieel om resultaten te bereiken. De doordachte structuur helpt ons om resultaatgericht te werken, dit doen wij middels een resultatenformulier. Naast persoonsgegevens, probleemgebieden waarop jongeren begeleiding krijgen wordt het resultaat bijgehouden. Begeleiders van NextProjecten willen de leefbaarheid van hun werkgebied verbeteren en actief bijdragen aan een beter perspectief voor de jeugd. Hun bevlogenheid geeft hen energie om door te pakken en motiveert zowel jongeren als samenwerkingspartners.