Home

NextProjecten werkt aan leefbaarheid en veiligheid in de wijk en aan empowerment, perspectiefvergroting van jeugdigen die er wonen. Wij werken vanuit de visie dat de leefbaarheid van een wijk toeneemt naarmate jeugd en jongeren zich meer verbonden voelt met en zich meer verantwoordelijk voelt voor hun buurt en kansen ziet op het gebied van onderwijs, werk/ stage en vrije tijdsbesteding.

 

Kleinschalig en buurtgericht 

Wij richten ons op jeugd en jongeren tussen de 10 en 25 jaar oud, zijn laagdrempelig, NextProjecten bevindt zich in de wijk, is kleinschalig en ondersteunt de jeugdigen en werkt ook met hen en de ouders samen. Centrale elementen in onze aanpak zijn groepsgerichte (educatieve) activiteiten in de wijk, individuele begeleiding, debat/ discussie over actuele maatschappelijke thema’s, communicatie en sociale weerbaarheidstraining en empowerment door het bieden van positieve rolmodellen waardoor zij talenten kunnen inzetten en vaardigheden kunnen ontwikkelen. 

 

Empowerment 

Onderzoek (1) laat zien hoe bepaalde jeugdigen, ondanks vele verleidingen en beproevingen in hun directe  omgeving, er toch in slagen om op het ‘rechte pad’ te blijven en overlast, criminaliteit, extremisme en andere negatieve invloeden te weerstaan. Er zijn vier factoren die daarbij helpen: ‘People’ gaat om de invloeden die andere jeugd en jongeren hebben. Een ondersteunend sociaal netwerk is een van de belangrijkste factoren om duurzaam op het rechte pad te blijven. NextProjecten biedt dit ondersteunend netwerk en jeugdigen ontwikkelen met steun de ‘Power’ of kracht om om te gaan met verleidingen als criminaliteit of drugs. ‘Positivity’ biedt NextProjecten door kansen te creëren voor de jeugdigen om succeservaringen op te doen en hun talenten uit te breiden. ‘Perspective’ biedt NextProjecten door de jeugdigen mee te laten helpen met de organisatie van de activiteiten. Zij krijgen waardering en kunnen kennismaken met nieuwe leefwerelden. Dit helpt hen te bepalen waar ze zelf naartoe willen met hun leven en het motiveert hen een plaats in de samenleving voor zichzelf te creëren: EMPOWERMENT!   

[fts_instagram instagram_id=17841407763578346 access_token=IGQVJVejNnUTJ5c0tQWnZAQVllKZAFhwUFh0OXItZAGU0ZAHVyVUYyeVlGQ3JwVVdkS3ZA1QTlBM0hBUnNwaE9rQjdjbDhwUm1ETzZAxeWhGY3RKNDlkcl83Si1XRVZASZAHBsUG5fU1lsUC1B pics_count=4 type=basic super_gallery=yes columns=3 force_columns=no space_between_photos=1px icon_size=65px hide_date_likes_comments=no]

[fts_twitter twitter_name=NextProjecten tweets_count=4 cover_photo=no stats_bar=no show_retweets=no show_replies=no]

[fts_facebook type=page id=718105054986639 access_token=EAAP9hArvboQBAFZCGOFa3bBU7dfjd1XsMH78iMjgWuzOkyEijYMdW90BYSskcZBd58y2KeR6MIZCRrq6eEqfmtv46FkC7BxWT99cTECzsl7aq0pskHmzcRPLDIPZBzo7Ur8zXm1OpwIQjmHjtsIdF4fNrWqvX8whEehZAaAuGwsWWWzhs9qax posts=3 description=yes posts_displayed=page_only images_align=left]