Home
NextProjecten
Maatschappelijk betrokken ondernemen

Het bouwen aan een samenleving kan op verschillende manieren. Het kan door actief te zijn in de wijk of stad en door het ontplooien van innovatieve projecten in samenwerking met andere organisaties, gemeente en andere overheden. Heldere communicatie en oog voor social investment zijn twee kernaspecten die in alle projecten en activiteiten van NextProjecten terug zullen komen.

Het begrippenkader maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen stelt; 'steeds meer bedrijven ontdekken dat de inzet voor maatschappelijke projecten niet alleen een stimulans is voor hen zelf: het verbetert ook hun image en hun marktkansen. NextProjecten sluit zich met de kernbegrippen communicatie en social investment aan bij deze stelling en bij het beleid gericht op Nederlanders met een etnische afkomst.

 
Communicatie

Wanneer wij als organisatie betrokken raken bij maatschappelijke kwesties zoals jongerenzorg, burgerschap, schooluitval of het tegen gaan van normvervaging en herstel van waarden, is een volgende stap die genomen moet worden vereist. Verantwoordelijkheid nemen om te onderzoeken hoe bij te dragen aan een structurele oplossing. De organisatie is daartoe in staat wanneer een ieder zich ook werkelijk betrokken voelt bij de maatschappelijke activiteiten van de organisatie.

Lees meer...
 
Social investment

Maatschappelijk betrokken ondernemen betekent dat er naast het streven om projecten binnen te halen en uit te voeren, ook rekening houdt met het effect van de uit te voeren activiteiten in de eigen omgeving en dat er oog is voor menselijke aspecten binnen en buiten de organisatie. Het gaat er om een balans te vinden tussen 'People, Planet en Profit'. Steeds vaker blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel de organisatie als de samenleving.